NIEUWS

Duurzaamheid is het resultaat van een goed geöliede logistiek

2 november 2017|0 Comments

CCB heeft bijgedragen aan de realisatie van het nieuwe distributi [...]

CCB heeft meegewerkt aan de bouw van het grootste passieve kantoorgebouw van het land

2 november 2017|0 Comments

CCB heeft meegewerkt aan de bouw van het grootste passieve kantoo [...]

AL HET NIEUWS

WERKROOSTER

TIJDSCHEMA CEMENT

ZIE HET TIJDSCHEMA

TIJDSCHEMA GRANULATEN

ZIE HET TIJDSCHEMA

VAKANTIE BETONCENTRALES

ZIE HET TIJDSCHEMA

CCB DAT IS…

  • 1 cementfabriek
  • 2 winningsplaatsen
  • 10 betoncentrales
  • 400 medewerkers
  • 1,8 miljoen ton cement
  • 4,7 Mt granulaten
  • 600 Km3 stortklaar beton

CCB maakt voortaan deel uit van Cementir Holding, een Italiaanse groep die in 16 landen actief is en wereldwijd de grootste producent is van wit cement.

CCB, Compagnie des Ciments Belges is een onderneming gespecialiseerd in de ontginning van steengroeven voor de productie van cement, granulaten en beton.

Dankzij deze drievoudige productie, verwierf CCB, sinds meer dan 100 jaar in het Doornikse bekken, vakmanschap omtrent de verschillende grondstoffen die een rol spelen bij de totstandkoming van beton, een activiteit die CCB uitvoert via zijn netwerk van betoncentrales. CCB heeft altijd blijk gegeven van zijn engagement om een goed economisch beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid te verenigen.

MEER WETEN

CEM II

METSELWERK, VOEGEN, FUNDERINGSBETON, CHAPES

Portlandvliegascement van klasse 32,5 R

+ Gemakkelijk te verwerken

CEMCLAIR®

LICHTE TINT, METSELWERK, VOEGEN

Portlandcomposietcement van klasse 32,5 R

+ Gemakkelijk te verwerken
+ Lichte tint

CEM I 42,5

BIJ KOUD WEER STRUCTUURBETON

Zuiver Portland Cement van klasse 42,5 R HES

+ Hoge initiële sterkte
+ Vroegtijdige ontkisting

CEM I 52,5

BIJ KOUD WEER STRUCTUURBETON

Zuiver Portland Cement van klasse 52,5 R HES zeer fijn vermaald

+ Zeer hoge initiële sterkte
+ Snelle ontkisting

CIBELCOR®

AGRESSIEVE OMGEVING

Zuiver Portland Cement van klasse 42,5 R-SR3 LA met hoge chemische weerstand

+ Hoge chemische weerstand tegen sulfaten
+ Hoge weerstand op korte en lange termijn